Gården

Här visas plejset. Det är en gård som vi har byggt 2008/2009 själv efter egna idéer. Gården är under ständig utveckling efterhand som idéer växer fram.